0 0 23-03-2017
  1. Có 1 nổi buồn. Tôi thể chia sẻ với bất kỳ ai....! ••• Người tôi thương.. không nghĩ về tôi.! Ngay cả khi tôi không ổn về sức khoẻ củng không thấy được 1 ib quan tâm..! Vâng.! I'm fine #T

Top