269 84 22-03-2017
  1. بُزرگترین اشتباهِ زندگیم این بود کِه فکر کردم اگهِ کاری با بقیه نداشتِه باشَم، بقیَم کاری با من ندارَن =]

107 5 22-03-2017
  1. من به غمگین‌ترین حالت ممکن شادم؛ تو به آشوب دلم ثانیه‌ای فکر نکن... #یادش_بخیر #طوفولیت پ.ن: داشتم نقشه میکشیدم چطور فرار کنن از عکس گرفتن 😂

207 43 22-03-2017
  1. اولین روزے ڪ رفتم باشگاہ بهم احترامو یاد دادن👊 یاد دادن ڪ ڪاراتہ با احترام شروع میشہ و با احترام هم تموم میشہ..👑👑 یاد دادن ڪہ ضربہ رو باید ڪنترل ڪرد ڪنترل ڪردن ضربہ بہ این معنے نیس ڪہ نمیتونے بزنے بہ این معنیہ ڪہ میتونے بزنے ولے نمیزنے..💪💪 ما یاد گرفتیم احترام بزاریمو خودمونو ڪنترل ڪنیم پس ڪاراتہ خلاصہ نمیشہ بہ تاتامے و باشگاہ ڪاراتہ یعنے اصول زندگے..🙅 ما ڪاراتہ ڪاها هرگز نمیبازیم یا میبریم یا یاد میگیریم.🙌 اووس✌✌

95 12 22-03-2017
  1. بِخَنـد تَلخ بِخَنـد با دَرد بِخَنـد با بُغْض بِخَنـد امـا بِخَنـد اَحْمَق بودَنـ بِهتَر از اَفسُرده‍ بودَنـه.. :) @ℳεɦ∂ɨ😞😊

80 6 22-03-2017
  1. Maryam🔽 you've never seen this day before! Enjoy every second of it. امروز رو قبلا هرگز نديده بودى از هر ثانيه اش لذت ببر 👌😊

291 29 22-03-2017
  1. من شرمنده ی مادرمم_که نتونستم واسش یه پسر خوب باشم من تنها بی کس و آواره شما ها چی خوشید همتون؟ (کاش به جای دلم گلوم تنگ میشد خلاص هه والا چوپانو تنهایی دوروغگو کرد عشق هه دارم میارمش بالا)

437 16 22-03-2017
  1. .... مه‌ژی بو مردن، بمره بو ژیان .. .... #کورد #کوردی #دیار #کوردواری #سنندج #سنه #کرد #کوردوستان #کردی

Top