150 21 27-04-2017
  1. مرد که باشی حقت فقط درد دل نگهداشتن است مرد که باشی از دور ، نمای کوهی را داری مغرور و غمگین و تنها … مرد که باشی هر وقت که دلت بگیرد یک نخ سیگار روشن میکنی و خودت را پشت دودش پنهان میکنی تا کسی از درد هایت نفهمد #alone #smoke_hidden #dead #bahman_small #man_of_alone #Mane_of_nights #pic_Dirty

52 39 27-04-2017
  1. ❤❤❤❤❤❤ 👉kasaeii k hichvaqt az zhnm pak nmishn , bhtrina👈 👉bhtrin , refiqam👈 ❤❤❤❤❤❤

Top