32 0 26-05-2017
  1. هر لحظه از زندگي ما آغازيست هر آغاز تولديست به فردايي بهتر فردايي كه با خود زندگي به همراه دارد ______________________________ #آشغال #نريزيم #سفر #كنيم #ايران #زيباي #من #بكپكينگ #كمپينگ #آرامش #هواي#خوب#زندگی_رویایی #دوغآبلي #goproir #gopro #camping #adrenaline #relaxing #trips #iran #beautifull #backpacking

Top