10 0 25-05-2017

25 1 25-05-2017

36 1 25-05-2017
  1. ਧੱਮਕੀ ਨੀ ਦਿੰਦੇ, ਕੋਕੇ ਜੜ੍ਹ ਦਿੰਦੇੇ ਆਂ ਅੰਡਰ ਗਰਾੳੂਂਡ ਬੰਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆਂ ਅੱਖ ਚੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਝਾਕਦਾ ਹਿੱਕ ਉਹਦੀ ਪਿਤਲ ਨਾਲ ਭਰ ਦਿੰਦੇ ਆਂ..#rabbsukhrakhe #brotherhood #yaarian #tera #getlost

Top