17 0 22-03-2017
  1. # ‎هر زن ‎هزاران شاعر را ‎در خود پنهان دارد ‎هر شعر ‎خاطره ی زنی ست ‎که روزی ‎از دنیای مه آلود شاعری گذشته است #شاعر#سیمین_برودفن #عکاسی #به_خود_آی #عکس #پرتره#عکس #aksiine #photographyevrynight #pictureoftheday #pic #pic_poem #picoftheday #photography #photographer #photo #portrait #colorsyourlife #canon #700d #instagram #instagood #instabest #artphotography #art #happyday#portrait

17 0 22-03-2017

15 1 22-03-2017
Top