46 0 24-04-2017
  1. Gm😘🙏🤚 یک روزی که خیلی هم دیر و دور نیست برمیگردیم پشت سرمان را نگاه میکنیم و بابت این حد از معمولی زیستن غمگین می شویم ... آن روز تنها دارایی مان حسرت است انبوه انبوه و پُشته پُشته ... حسرت آتش های نسوزانده ... راههای قدم نگذاشته ... طعم های نچشیده ... نقشه های نکشیده ... حسرت سپری کردن روزان و شبان به کسالت بار ترین و ملال انگیز ترین حالت ممکن ... حسرت کبک واره گی و هرگز عقاب نشدن ... حسرت یکی عین میلیاردهای دیگر بودن ... بی خود ... بیخود. #زندگي #زندگي_شاد #بيهوده #لذت #عاشقانه #عاشق #عشق #حسرت #غمگين #😤 #😡 #😢 #💕 #❤️ #likephoto #like4like #likemyphoto #like4follow #likë #likeforlike #likeforfollow #likemyrecent #likemyphoto #likeforlife #likeforlove #likeforlive #mahyar #مهيار #😊 #👍

25 2 24-04-2017
  1. Когда дома немного скучно🐰😍

Top