28 0 23-03-2017
  1. Con người ta vẫn không tránh khỏi những ngày sống trong tham sân si giữa cuộc đời. Để rồi sau cùng mới nhận ra rằng, bình yên nhất là khi tâm an. Sung sướng nhất là khi nhẹ lòng. Và yêu thương đáng trân quý nhất là khi yêu thương được cho đi. Bởi vậy, không phải là không có chuyện sau yêu đương vẫn có thể làm bạn bè. Mà bởi chúng ta tạm thời không thể chấp nhận được thôi. Khi tình yêu biến chuyển thành một dạng tình cảm khác, từa tựa như những người bạn cũ lâu năm, thì chúng ta lại sẵn lòng thành tâm chúc phúc cho người đó, với một người tới sau. Mọi mối quan hệ trên đời này đều không thể cưỡng cầu, nhất lại là tình yêu. Cho nên, khi gọi nhau bằng một câu "người cũ", vẫn hãy nói "xin chào!"… #vsco #VSCOcam #travel #trip #sapa #cold #lifestyle #deep #farawell #peaces #cry #sadday #lonely

250 14 23-03-2017
Top