8 0 25-05-2017
  1. :📝 #drawingaday #pictureofday #watercoloring خرداد ، ورقه ای از برگ های پایانی اردیبهشت سرزنده است برای کسی که عاشقی را از یاد برده ، لباس اندوه را درنیاورده و روی بهاران را نبوسیده ! آمدم تا بگویم هنوز هم دیر نیست عاشقانه ترین سروده ها را برای خودت بخوان ، مشتی از آرزو را دربغل بگیر تا بدنبال رویاهایت رهسپار شوی . خرداد ، عهدی پایانی با دل های خیس و پریشان است وقتی بوی خوش بهار ، عطر به جای مانده ی خستگی های دور و بزرگ را از این تنِ خسته به در نکرده است ! خرداد را همانند یک اتفاق خوب میان زخم های کوچک و بزرگ محکم در بغل بگیر ، و یا مثل خبری تکان دهنده که ذوق شنیدنش تمام زندگی ات را زیر و رو میکند . . . خرداد ورقه ای از برگ های پایانی اردیبهشت است ، تا دیر نشده رویش را باید بوسید و آشتی کرد با دلی که روزی بهاری تر از هر بهار بود ! #حاتمه_ابراهیم_زاده☘ ____________________________________________ #art#artwork#artist#artsy#arts #drawing#drawings#drawingart #drawingarts#drawingartwork #painting#watercolorpainting #watercoloring#watercolours #watercoloringpainting #picture#photography#photo #عکاسي #نقاشی#طراحي#ابرنگ

Top