0 0 23-03-2017
  1. ___❤__ਕਾਹਦਾ ਪਿਆ 💏ਆਸ਼ਕੀ ਦੀ #LiNe ਵਿਚ 👰ਬੀਬਾ __👉ਤੇਰੇ ਲਾਰਿਆਂ ਨਾਂ ਸਚੀ ਨੀ #TaBaH ਹੋ ਗਿਆ __ਉੱਤੋਂ ਉੱਤੋਂ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇਰਾ #YAAR 😊ਹੱਸਦਾ __ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਤਾਂ ਜਲ਼ਕੇ #SwAH ਹੋ ਗਿਆ 😭😭😭 🔚#ⓓⓗⓐⓡⓘⓐ🔝

94 18 23-03-2017
  1. Utto utto👉 ਰਹਿੰਦਾ ਤੇਰਾ #YAAR 😊ਹੱਸਦਾ ਪਰ👉 ਅੰਦਰੋਂ ਤਾਂ ਜਲ਼ਕੇ #SwAH ਹੋ ਗਿਆ 🙃🔚 ..pAwaN..

Top