200 11 25-05-2017
  1. . #قله ی قولی زليخا، بام استان #کردستان کوهستان چهلچشمه غربی ترین #چکاد کشور چهارم خرداد ماه ۱۳۹۶ جای همه همنوردان گل خالی . #کوهستان #کوه #کوهنورد #کوهنوردان_قم #31چکاد #بست #صعود #زليخا #بام #ایران #زاگرس #گوپرو #Kordestan #Iran #Mountain #mountaineering #mountaineer #peak #zoleykha #hiking #climbing #gopro #Fenix3 #garmin #iranianpeople #wedz

Top